Loading...
Quản lý tất cả mọi dịch vụ của SACO tại 1 giao diện duy nhất

Quên tên đăng nhập

Cung cấp cơ chế để bạn được cấp lại tên đăng nhập vào hệ thống trong trường hợp bạn đã quên

Chú ý: Tên đăng nhập này là dùng chung cho tất cả mọi nền tảng của SACO

Quên mật khẩu

Trong trường hợp đã quên mật khẩu, bạn dùng tính năng này để được cấp lại

Chú ý: Khi thực hiện xong, đây cũng là mật khẩu mới để bạn đăng nhập vào tất cả mọi nền tảng

ĐĂNG NHẬP SACO SHOP

SACOSHOP là sàn thương mại điện tử để bán hàng.

Cung cấp cơ chế đăng nhập dành cho người bán Sỉ và bán lẻ

ĐĂNG NHẬP SACO NOW

SACONOW là nền tảng 4.0 kết nối giữa người bán sỉ và người bán lẻ + người kinh doanh online

Đây cũng là nền tảng cho để cho mọi người vào nhập hàng sỉ

Nhập hàng sĩ

Cung cấp cơ chế để tất cả mọi người có thể vào để nhập hàng sỉ theo số lượng mong muốn

Với trên 300 ngàn sản phẩm, trên 840 ngành hàng, tại 64 tỉnh thành

Trung tâm tài liệu

Cổng thông tin để tất cả khách hàng đăng nhập vào để tìm các tài liệu hướng dẫn liên quan

Đây cũng là nơi sẽ được phát triển cho phép mọi người tìm mọi thứ mình mong muốn

Bản quyền bởi SACO
Top